Ošetření porostu

Ošetření porostu


 podpořit růst a vývin rostlin
 udržet půdu bez plevelů
 rozrušit půdní škraloup
 dodat živiny
 dodat prostor (optimální porost)

1) VLÁČENÍ, VÁLENÍ
 jde o narušení vrchní vrstvy ornice
Používají se:
 rýhované válce nebo brány na tupo

2) PLEČKOVÁNÍ
 provádíme a) brzy na jaře po vzejití výsevu
b) po zakořeňování výsadby
 provádí se v meziřádcích  nebo na pěšinkách mezi záhony
 ničíme plevele (dbáme aby se dobře podřízly
 nejčastěji u okopanin, zelenin, polních pokusů
 půdu prokypříme, provzdušníme
 dbáme na to abychom nepoškodili kořeny a rostliny v řádcích

3) OBORÁVÁNÍ, NAHRNOVÁNÍ
 půda se přihrnuje k rostlinám
 pro lepší zateplení rostlin
 u okopanin, růží, vinné révy, ovocných keřů
Způsoby:
1) Slepá proorávka
 oborávání nevzešlých porostů
 na hloubku 14-16 cm
 s širokým záběrem (křídla obou těles jsou roztažená)
 do 3 dnů se půda rozhrne vláčením
2) Proorávka
 nízkého  porostu
 hned po vzejití na hloubku 5 – 7  cm
 křídla oborav. Tělesa odstraňujeme nebo uzavíráme na co nejkratší vzdálenost
3) Nahrnování
 vzešlých porostů až do začátku kvetení
 před rozklesnutim natě provádí se co nejmělčeji do hloubky maximálně 5 cm

požadavky:
 nahrnout kyprou půdu co nejvíce k rostlině
 nepoškodit rostliny
 nezahrnout rostliny
 dbát na – vlhkost půdy
- druh pěstované plodiny
-  hloubku sázení
nářadí:
 prooravače s oborávacími tělesy
 rotační kypřiče s pasivním pohonem

4) PŘEŘADˇOVÁNÍ
 mechanické snižování počtu rostlin v mladém porostu
Úkol:
 snížit počet jedinců u hustého porostu
 zkypřit půdu
 částečně zničit plevele
Způsoby:
a) PROSVĚTLENÍ:
 rovnoměrné prořeďování hustě setých porostů
b) PROSEKÁVÁNÍ:
 porost se prořeďuje nepravidelně (pravidelně se střídají tzv. hnízda a místa odstranění)
Požadavky
 vytvořit optimálně hustý porost
 rovnoměrně rozložený
 vhodný termín
 rovný pozemek
 pracovní rychlost
Nářadí:
 prosvětlovací brány – provádíme 2x
- síťová brána
- prování se kolmo
- provádí se za 2 – 3 dny šikmo na směr řádků (úhel 30°)
 rotační prosvětlovače – nože
 rotační prosekávače – ve směru řádků

5) ZAVLAŽOVÁNÍ
 dodávání vody do půdy v době která je rozhodující pro rostlinu pro tvorbu výnosu
Význam
 dodáváme živiny  (hnojivová závlaha)
 ochlazení půdy (popřípadě rostlin, nesmí dojít k přechlazení)
 zabraňuje se zmrznutí některých plodin nebo rostlin (ovocné sada)
Prostřednictvím – postřiků – rozstřik
- podmokem

Přihnojování
 kapalnými hnojivy průmyslovými popřípadě statkovými
 pozemně
 letecky
 plošně nebo do řádků k jednotlivým rostlinám
 

                                                                                                              ALHELP o.s.

 

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE