Olejniny

OLEJNINY


ŘEPKA OLEJKA / Brassica napus /


Význam:
-  pro potravinářské účely –výroba oleje
-  v chemickém prům. – bionafta, mazací oleje,
-  součást nátěrových hmot
-  čistící a prací prostředky, kosmetika, gumárenský pr.

-  pro krmení – používají se výlisky, pokrutiny, šroty
                      - meziplodina
-  zelené hnojení – zlepšení půdní úrodnosti

Biologické vlastnosti:
- čeleď – brukvovité
        - jednoletá, cizosprašná, medonosná
- 2 formy – jarní, zimní

Kořen – vřetenovitý
           -  v půdě se rozvětvuje je mohutný
           -  na podzim se vytváří listová růžice
Stonek  - vzpřímený, lysý
             - má boční lodyhy
Listy  - peřenodílné
          - na rubu jsou chlupaté
Květy  - žluté, pětičetné
Květenství  - hrozen
Plody  - šešule
           - při zrání se kroutí a barva se mění na žlutou
Semena  - kulatá ,lesklá
               - fialově hnědá až černá
               - obsahují od 40-50 % oleje

Nároky na pěstování :
-  vyšší polohy / bramborářské oblasti  /
-  dostatečné množství srážek
-  snáší dobře nízkou teplotu až -20°C / krátkodobě /
-  snáší přiměřenou sněhovou pokrývku
- v důsledku střídáni teplot dochází k vytahování rostlin, k vy zimování
- chladno působí na poupata nebezpečí opadu poupat, snížení počtu šešulí = snížený výnos

-  půdy – hluboké , středně těžké, hlinité
            -  dobře zásobené Ca, Mg
                    - pH neutrální  6-6,5
             nevh. – těžké, obtížně zpracovatelné, hrudovité


Osevní postup:
-  sama je velmi dobrá předplodina  / vrací do půdy org. hmotu, k ní používáme chlévský hnůj /
-  max. koncentrace řepky v běžném osevním postupu je 12,5%
        -  min. časový odstup od předchozí řepky je 1x 4roky

Předplodiny pro ozimou řepku:
1) velmi vhodné – ozimé či jarní směsky, jetel po první seči, ranné bramb., hrách , obiloviny a lusk.
2) vhodné – ozim. ječmen, ozim. pšenice, žito a tritikale
3) nevhodné – jarní ječmen, oves, kukuřice brambory, cukrovka, krmná řepa

Po řepce zařazujeme  - ozimé obiloviny
Postup např.  – ozimé pšenice – řepka – ozimý ječmen
   Je-li řepka zařazujeme po velmi dobré předplodině, zařazujeme zpravidla po ní ozimou pšenici

Výživa a hnojení:
-  chlévský hnůj 30-40t /ha – předplodinou byla obilnina na chudších půdách
-   kejda 40t/ha  aplikace na strniště obilnin a potom se zaorává
                                - jaro mírná sněhová pokrývka , více ředěné 1:15
Minerální  hnojení
-  na podzim – před osevní přípravě, v minimální dávce od 20-40kg N/ha
-  na jaře – první dávku – první dekáda března, kdy se na kořen. vlášení objevují bělavé zóny 
                                           přirůstajících kořínků, přihnoj. LAV v dávce 40-50kg/ha -regener.dávka

           - druhá dávka – až do začátku prodlužování, ve formě LAV nebo formě DAM 390
                                                 v dávce 60-70 kg/ha , některé insekticidy / proti blýskáčku /

- můžeme použít i hořečnatá hnojiva s obsahem bóru

                  - třetí dávka – ve fází žlutých poupat aplikujeme 20-30 N kg/ha
                                                 ve formě tekutého hnojiva DAM 390 / pozor na slunce /
                                                  P+K  hnojiva – vycházíme z půdní zásoby a předplodiny


P  - před setím ⅔ až ¾  před orbou, zbytek při předseťové přípravě
    - dávka 50-130 kg/ha  - SUPERFOSFÁT

K  -  podobně jako u P – DRASELNÁ SŮL
     - DÁVKA 90-140 kg/ha

Ca  -  v případě aplikace chlévského hnoje, aplikuje se Dolomitický vápenec před podmítkou
           V dávce  - ½ - 3 t/ha, pH   6-6,5

B -  na podzim  - BORAX
    -  na jaře  - do fáze nasazení poupat / fáze butonizace, kap.hnoj./


Příprava půdy – tradiční příprava
                              -  mineralizace

Tradiční příprava
  - podmítka do 10cm ihned po úklidu pozemka, na pozemcích bez pýru a kameni, talířové 
     podmítací pluhy
  -  ošetření podmítky vlášení, či válením
  -  rozmetání pr.hnojiv a hnoje, pokud nebyl vhodnější použít k předplodině
  -  seťová orba 2-3týdny před setím na 16-22cm , zároveň její ošetření drobícím zař. na pluhu,
      výjimečně smykováním
  -  zapravením předseťových herbicidů 
  -  předseťová příprava, zpravidla vláčení na 3cm
  - setí


Mineralizace
  a) výsev do podmítky
  -  rozmetání prům. hnojiv
  -  hnůj k předplodině
  -  povrchové zprac. Podmítacími pluhy nebo talířovými podmítači kolmo na sebe
  -  válet kotoučovými válci
  -  výsev do týdne po podmíce

b)  bezorebné setí – vynechá se orba
-  vyžaduje spec. tříkotoučové secí stroje /setí do rýh nebo ploše rotavátory s namontovaným             sec.ústroj/
-  vhodné po směskách, nevh. po obilovinách
-  úspora cca 50% práce a energie
-  možnost použít totální herbicidy na posklizňové zbytky
-  zvýšené nároky na N
-  dobré vzejití, přezimování a protierozní působení

Setí: osivo uznané, povolené, zdravé
Termín setí:  od 25.8 – 31.8
Výsevek :  4-8 kg /ha , přesnými secími stroji
Hloubka setí: 1,5 – 2 cm
Vzdálenost řádků : 10-15 cm, můžeme vysévat starými secími stroji na vzdálenost 10-12 cm
Optimální počet na 1 ha : je 500- 600 tisíc rostlin


Ošetřování během vegetace :
-  na podzim – po zasetí zavláčení, válení / ryhovanými válci /
                     - aplikace herbicidů do2dnů po zasetí, kontrola stavu růžic
                     -  ošetřování morfolegulátory
-  na jaře – provzdušnění , vláčení hustého porostu
               - regenerační přihnojení N- hnojiva – nejčastěji ledky Ca, ledek amonovápenatý
               - aplikace fungicidů a insekticidů - blýskaček

Choroby – nádorovost kořenů řepky / na kořenech nepravidelné zduření /
               - čerň řepková – listy , stonky , šešule = urychlení sklizně
               - plíseň zelná  / na rubové i lícové straně se vytvářejí nažloutlé skvrny s tmavohnědým                       
                 okrajem , šedobílý povlak/
Škůdci – blýskáček – brouk
            - dřepčící, mšice
             - krytonosec šešulový – brouk který vyžírá šešule

Sklizeň:
-  dozrává s obilovinami, sklízí se v průběhu července a srpna kombajny
-  vlastní sklizeň – 5 dnů nejdéle
-  lze využít desikace / přípravky pro urychlení dozrávání semen /, 
           za 10 dnů provádíme sklizeň

Posklizňová úprava:
-  čištění a třídění
-  dosoušení  / přirozené nebo umělé / na vlhkost 8%

Výnos : 2-3,5t /ha
            Na zeleno sklizeň před květem
 

 

                                                                                                                              ALHELP o.s.

 

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE