Obiloviny

Obiloviny


-jsou nejdůležitější plodiny

Význam: - lid. výživa / zrno, mouka, pečivo.../
- krmení hospodářských zvířat
- výroba hnojiv / sláma/
- průmyslové zpracování / sladovnictví , lihu, škrob /
- výroba osiva
- sláma / podestýlka /

Patří sem: pšenice, oves, ječmen, žito, tritikal = čeleď lipnicovitá
Botanické vlastnosti – čeleď lipnicovitá, pohanka - rdesnovitá
Složení rostlin: nadzemní orgány – stonek / stéblo – duté, kukuřice – dřeň/ 
                                                      - listy
                                                      - klasy / laty /
                         podzemní orgány – kořenový systém, podzemní uzly / odnožování /

KOŘENOVÝ SYSTÉM
  - jednoduchý, svazčité kořeny, kořenové vlášení
tvoří – zárodečné a svazčité kořínky, kořenové vlášení,
            kukuřice- vzdušné kořeny / adventivní /
         - bohatý koř.systém – ozimý ječmen, žito, tritikale, oves a kukuřice
         - jemný k.s. – ječmen jarní, pšenice jarní

význam – zakotvení obilnin v půdě
              - přijímání živin
              - zásobování živin
              - hromadění aminokyselin
                  
STONEK
Stéblo - u všech obilnin, kukuřice- vyplněné dření
- dutá , válcovitá
- děleno kolénky / nody /
- články / internodia/
              

LISTY - na kolénkách, podlouhlý, zašpičatělý tvar
Složení:- pochva
- čepel – jazýček
            - ouško

KVĚTENSTVÍ
Klas: klasové vřeteno, klásky – jednokvěté nebo vícekvěté
Klásky složení – 2 plevy, několik kvítku
Kvítek složení – pluchy, plůšky, pohl.org. ( tyčinka, semeník s bliznou, šupinky )

klas – pšenice, ječmen, žito
lata – oves, proso, čirok, rýže
složitý okolík – pohanka

Kukuřice – lata – samčí květy
                 -  klas – palice, samičí květy
        


PLOD - zrno / obilka /
- nažka / pohanka /
Obilka – pluchatá / oves, ječmen, proso, čirok,rýže /
            - nahá / ječmen, pšenice, žito, oves, kukuřice /
Složení obilky: - obaly / slupky /
                        - bílek / endosperm - jádro /
                        - zárodek / klíček – nesmí se poškodit při setí, při sklizni /

obaly – oplodí ( pokožka ) vnější
          - osemení - vnitřní

Růstové fáze obilnin :
1) klíčení – dostatek vody a teploty
2) vzcházení - 7-10 dní jařiny, 7dní ozimy, dostatek vláhy, půda je vyhřátá,
3) zakořeňování – po vytvoření 2-3listů, mělce pod povrchem půdy se začíná vyvíjet
                                            odnoží kolének, z něho vyrůstají druhotné kořínky, ty tvoří základ koř.s.
4) odnožování – rozvětvování obilnin, z hlav pupenu se vytvoří hlavní stéblo, na němž      
                                          vzniká odnožovací kolénko, z něhož se dále vyvíjejí odnož. kolénka 
                                          dalších řadů. Každá odnož má vzrostlý vrchol,koř.s. a stéblo s květenstv.
                                           / produktivní odnoží/ nebo bez květenství / neproduktivní odnož /
- žito, ozimý ječmen – odnož na podzim
- ozimá pšenice – odnož na jaře i na podzim
- není vhodné mnoho odnoží – přehoustlé porosty
5) sloupkování a metání – prodlužování stébel, vyrůst.květenství s listové pochvy,
                                                          potřeba dostatku vláhy, teploty a živin
6) kvetení a opylení – samosprašné – oves, pšenice, ječmen
                                                 - cizosprašné – žito, kukuřice, tvorba obilek
                                                 - tvorba obilek -dostatek tepla, vody , živin
7) zrání – proces ukládání zásobních látek v obilce,
                               zrno se nalévá, žloutne / zralost – mléčná, vosková, plná /
                               mírně teplé počasí, velká vedra – málo kvalitní, nízký výnos, scvrklé zrno

Půdní a klimatické podmínky pro pěstování obilnin
- jsou to plodiny mírného klimat. Pásma
Půdy: vyšší obsah humusu, černozemě , hnědozemě, středně těžké až těžší / jílovité / pH-neutrální
Nároky na předplodinu:
Vhodné – olejniny, luskoviny, okopaniny, kukuřice, jeteloviny a zeleniny(košťálové)
Méně vhodné – obilniny, sami o sobě jsou dobrými předplod. okopaniny, kukuřice, luskoviny
 

                                                                                                                        ALHELP o.s.

 

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE