Luskoviny

LUSKOVINY


Charakteristika : jednoleté plodiny
Zástupci: - hrách setý - vikev
- peluška - sója
- bob - vlčí bob - lupina
- čočka jedlá - hrachor setý
- fazol                                             - cizrna beraní

- hodně druhů a forem

Účel pěstování:  - pro zrno- čočka, fazol, hrách, bob
                           - pro lusky – fazole
                           - na zelenou hmotu – peluška, hrách, vikev
                            - na zelené hnojení
- pěstovány v čistých porostech nebo bez tzv. směsek / obilovinami, peluška, vikev, bob /
- pěstujeme jako hlavní plodiny i meziplodiny

Význam luskovin : - objemné krmivo / pro vysoký obsah bílkovin /
                                - lidská výživa / vitamíny /

Zlepšovatelé půdní úrodnosti
-  přerušovač obilných sledů, mohutným koř.systém. odebírá živiny z větších hloubek /
-  fixují vzdušný dusík / symbióza s hlízkovými bakteriemi na kořenech /

Nevýhody luskovin:
-  citlivost na počasí
-  často napadány chorobami a škůdci
-   dlouhá doba kvetení
-   nerovnoměrné zrání / ztráty /
-   poškození při sklizni
- hořknutí semen

Botanická charakteristika :
- všechny luskoviny patří do čeledi BOBOVITÉ
- nejdůležitější je semeno – osemení
                                             klíček s dělohami / zásobní látky /
klíčení – epigeické – dělohy jsou vynášeny nad povrch půdy / fazol /
            - hypogeické – dělohy zůstávají pod povrchem půdy / hlubší výsev – hrách /

Kořen – silné, kulovité, mohutné, rozvětvené
          - tvorba hlízek / hlízkové bakterie, očkování = bakterizace /
Stonek – vzpřímený – bob
             - poléhavý – hrách
            - vystoupavý – vysoký hrách
            - ovijivý – fazol
rozlišujeme – uzliny
                    - články
stonky se větví – na bází / bob, hrách /
                         - na konci / lupina /
                          - po celé délce stonku / fazol /
Listy – sudospeřené, zkončené úponky, na bázi, mají palisty
         - trojčetné / fazol /
         - dlanitě dělené / vlčí bob /

 

Květy – pětičetné
Složení: - dvě boční křídla
              - člunek / pohl.org. – 10 tyčinek volné a srostlé /
              - paréza

Semeník – svrchní , různý počet vajíček
Květenství – hroznovité
                  - vyrůstající v úžlabí listových řapíků
Kvetení probíhá od spodu k vrcholu, od hlavního stonku k větvím
Plod – lusk – od 1 semene – 11 semen, vyjímkou je hrách, který může mít až 16-18 semen
Semena – kulatá, barva různá


Hrách setý / Pisum sativum /
Dělí se na dva poddruhy:
1) hrách setý pravý / polní – zahradní/ - na semeno
2) hrách setý rolní – peluška – zelená hmota

Význam hrachu: jako všechny luskoviny

Biologické vlastnosti:

Čeleď – bobovitá
Hrách – jednoletý jarní / klíčí hypogonicky /

Kořen– silný, mohutný, rozvětvený / až 1m /
                             - na kořenech se tvoří hlízy / nitrogenní bakterie /
Stonek – je políhaný, dlouhý až 2m, větví se na bází ,dužnatý, je olistěný
               Složení: články a uzliny
List – je sudospeřený, zakončený úponky, v úžlabí na bází stonku palisty
Květ – je většinou bílý
Lusk – je rovný nebo mírně prohnutý, obsahuje 6-16semen
Semeno- kulaté barvu mají žlutou nebo zelenou
                Obsahují : 46-56% škrobu, 28% NL

Nároky na pěstování:
-  dá se pěstovat téměř ve všech oblastech
Teplota : snese teplotu až -6°C, pro klíčení potřebuje teplotu +3°C
               - pro růst je optimální teplota 15-20°C
               - pro nasazení květů a lusků teplota 20-25°C
               - teploty nad 25°C způsobují zasychání semen
Vláha: náročná plodina, nejvíce potřebuje vodu pro bobtnání, na počátku tvorby poupat a
            květů a těsně před květem
           - sucho způsobuje opad květů a menší nasazení semen v lusku

Nároky na půdu: - středně těžká, hlinitá, hlinito-písčitá a písčitohlinitá,
                            - pH neutrální
      nevhod. – na svažnatých pozemcích, pisčité, jilovité zamokřené

Zařazení do osevního postupu:
-  vhodná předplodina – obilnina
-  okopaniny – cukrovka, brambory

Př. Osevního postupu: pšenice- hrách – cukrovka – pšenice

- po sobě 1 krát za 4-5let/mají odplevující účinek /
- následná plodina po hráchu je ozimá pšenice


Výživa a hnojení:  nenáročná plodina
Organické hnojení – nevhodné
Minerální hnojení :
N – 20-30 kg/ha startovací dávka – max. doporučená
    - není potřebný
    - toto období se nedoporučuje po hnojených okopaninách a na úrodných půdách
    - hnojiva které neokyselují půdu – ledek vápenatý, ledek amonovápenatý, moč
P- využití fosforu z půdy kořenovým systémem
- dodává v celkové dávce 50-90 kg/ha při přípravě půdy, superfosfáty nebo mleté fosfáty


K- celková dávka se pohybuje od 80-140 kg/ha
   - draselné soli, kombinovaná dvousložková hnojiva
   - aplikuje se při přípravě půdy

= používají se hnojiva se stopovými prvky a to během vegetace / na list / většinou kapalné
   např. vegaflór, harmavit, fytovit – obsahují molybden a bor.

Aplikace hnojiv: na podzim se zaorává
                            na jaře 10 dnů před setím

Příprava půdy:
- podmítka po sklizni předplodiny + následná úprava / vláčení, válení / potom se provede
   podzimní orba na hloubku  25-30 cm. Nejpozději do 15.11
- před orbou rozmetáme P+K hnojiva
   použit kombinátory nebo speciální secí stroje.

Setí:
Používáme dvě odrůdy – žluto semenné
                                      - zeleno semenné
Osivo musí být – uznané, zdravé, kvalitní a mořené
Termín setí: první dekáda jarních prací  / jako obilniny /
Výsevek:  220-270 kg/ha
Řádek: šířka – 10-15cm
             hloubka – 5-8cm
Použité stroje – klasické secí stroje obilné stroje
                       - soupravy kombinovaných secích strojů / typ amazone horn /
Optimální počet rostlin: 75-85 ks/m²

Ošetřování během vegetace:
- po zasetí zavláčení, válení ryhovanými válci
- pak vláčení / rostlina má max. 2 listy /
- výška porostu 12cm – používají se lehké brány, nesmíme poškodit rostlinky
- hubení plevelů chem. Postřiky, použití insekticidů / proti mšicím, obalečům, listopasům/

Sklizeň:
- termín sklizně podle žloutnutí a hnědnutí rostliny / ⅔ /
- vlhkosti semen / 18-22% /
- při vlhkosti 30% lze provést sklizeň s následným dosoušením

Způsoby sklizně: a) přímá – kombajny, lze využít desikace
                            b) sklizeň dělená – řádkovaní a proschnutí
                                                         - vlastní výmlat
 

                     

                                                                                                             ALHELP o.s.

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE