Konzervace pícnin

Konzervace pícnin

Dělíme na:
 Siláž
 Senáž
 Seno

Silážování

 konzervace krmných plodin při uchování živin, vitamínu a vody
 pomocí kys. mléčné, která brání dalšímu rozkladu rostlinné hmoty
 kys. mléčná – vzniká z glycidů – kvašením
- vyvoláným bakteriemi mléčného kvašení, za nepřístupu vzduchu

Zásady výroby siláže
1) zajistit vhodné prostředí pro bakterie mléčného kvašení
 délky řezanky 2-5 cm
 obsah stravitelných cukrů od 3-5%
 teplota silážované hmoty do30°C
 kyselost prostředí pH 3,8 – 4
2) řádné utlačení píce (dokonalé vytlačení vzduchu)
3) zamezení přístupu vzduchu
4) co nejrychlejší naplnění silážních prostor (1-2 dny)
5) ztráty minimálně 5-20%

Rozdělení pícnin podle silážovatelnosti
 podle vhodnosti pro výrobu siláže
1) Snadno silážovatelné
 vyšší obsah cukru a škrobu
 nízký obsah bílkovin
 patří – kukuřice, krmné okopaniny, krmná kapusta, slunečnice na siláž
2) Obtížně silážovatelné
 nízký obsah cukru
 více bílkovin
 patří sem – luskoviny, ozimá řepka, jetel luční, jetelotravní směsky, pastevní směsky sjetelem
3) Velmi obtížně silážovatelné
 vysoký obsah bílkovin
 nízký obsah cukru
 patří sem – vojtěžka

Způsoby silážování
V čerstvém stavu
 blycidové pícniny
 s obsahem sušiny 15-25% S
V zavadlém stavu
 jetele, jetelotrávy
 obsah sušiny 30-40% S
V předsušeném stavu (senáž)
 obsah sušiny 40-55% S


Silážní stavby (senážní)
 věže, jámy, silážní krechty, silážní komory
 senáž AG Bag senážní vaky
Silážní jámy:
a) povrchové
 betonové podlahy + beton učka, vystýlají se folii nebo slámou
 neprůjezdné
b) zapuštěné
 průjezdné, vybetonované jámy

Technika silážování
1) pokos porostu (nejprve obkosíme záhony, sběr)
2) odvoz, rozvoz a urovnávání hmoty
3) utlačení nebo udusání – provedeno rovnoměrně, vytlačíme vzduch
- během rozhrnování a utlačování se přidávají přísady – melasa, silostan,
mikrosil, cornsil atd.
4) přikrýváni jámy – co nejdříve, provádí se vzduchotěsně
- použití černé folie z PVC
- folie musí dokonale přiléhat k píci
- okraje plachet se zakryjí slámou nebo jiným materialem
5) zatížení – pneumatiky, železobetonové panely
- krátce před mrazy se použivá balíku lisované slámy proti mrazu

Kvalita siláže
 pH 3,8 – 4
 kys. mléčná 1,5-2%
 kys. octová 0,5 – 0,7 %
 kys. máselná 0,2%
 smyslové – typická vůně, barva zlatožlutá

Silážování do vaku
 silážovaná hmota se pomocí speciálního lisu pod nastavitelným tlakem se vtlačuje do PVC
 plnění probíhá tak, že plnící lis se vlastní činnosti odtlačuje směrem od konce vaku
výhody:
 vysoká kvalita (senáže, siláže)
 snížené riziko nepřízní počasí
 nízké ztráty (5-8%)
 snadný výběr z vaku (odkrývá se pouze ta část, která je určená pro jednorázovou spotřebu)
 uskladnění v blízkosti stáje
 lze použít i v pásmech hygienické ochrany vod.
nevýhody:
 folie se často trhá

Senáž

 konzervace zavadlé nebo předsušené pícniny s obsahem 40-55% S a bílkovin
 výhodné – lépe zkrmovatelné pro zvířata
zásady:
 sklízet kvalitní a nepřestárlý porost
 dodržení sušiny
 délka řezanky 2-3 cm ( dobré ulehnutí krmiva a bezporuchová manipulace při vybírání)
 senážovat během 3 dnů (naplnit), hermaticky uzavřené senážní prostory

 


Technika postupu
1) pokos
2) mačkání – žací mačkače
3) rozvoz pokosu, čechrání
4) obracení (počet obracení se řídí hustotou, délkou porostu s průběhem počasí)
5) sběr a řezání
6) odvoz a uskladnění jako u siláže

senážní věže
 za spodním vybíráním, horním
 plnění – horní, spodní
senáž do vaku
 a senáž do kulatých balíku

 kvalita senáže – stejná jako u siláže

Seno

 objemná píce s vysokým obsahem S (83-85%)
výroba:
 nejstarší způsob konzervace, ovlivněn počasím
 dochází ke ztrátám způsobených – nevhodným počasím
- dýcháním buněk v pokošené píci
- mikrobiální činnost
- mechanické odrolovaní listků (jeteloviny)

technický postup
a) Sušení sena na pokosech (větší ztráty) 3 dny
 pokos píce
 obracení píce –4h po pokosu
 rozházení pokosu
 obracení podle potřeby
 zhrnování usušené píce
 sběr (velmi opatrně, neodrolujeme lístky) – sběrací vozy
 odvoz (seníky, hangáry)
 uskladnění
b) Sušení na sušácích
 snižují se ztráty odrolem a deštěm
 náročná na práci
 5-10 dnů
c) Sušení teplým nebo studeným vzduchem
 postup – stejný, uskladní se na roštech
 dosoušecí zařízení – soustava roštů 25-30 cm, ventilátorů a vzdušných kanálů (je vháněn studený nebo teplý vzduch)
 hmota se navrší na rošty okolo stěn ponecháme 1 m široký prostor,
 vrstvíme do výšky max. 2,5 – 3 m zapneme ventilátory (za slunečného počasí, vzdušná vlhkost 80%)
 necháme proschnout na 15% vlhkosti
 naskladníme další 2 m dosoušíme a vrstvíme další 2 m
 nedosušujeme v noci a za deště
předehřátý vzduch
 vzduch před vstupem do ventilátoru se ohřívá o 5-10°C
 urychluje se sušení
 výhody můžeme sušit i v noci a za deště


Měření teploty:
 kritická teplota 60°C – nebezpečí samovznícení a měří se po naplnění
 2x -3x denně při plnění
 ve 4 týdnech po naplnění seníku měřit teplotu 1x denně
 1-3 měsíce 1x týdně

Skladování sena
 volně ložené
 lisované, balíkované seno
 senné věže, stodoly, seníky, balíky ve folíjich
 seno se neskladuje delší dobu (několik let, protože se rozpadají lístky zvyšuje se prašnost, snižuje se chutnost)

Hodnocení sena
 podle zastoupených druhů
 jetelové, vojtěškové, luční ( luk a pastvin), jetelotravní)
podle kvality
 výborné
 velmi dobré
 méně hodnotné
 špatné
jakostní znak
 zdravé – bledě zelená barva
 bez zatuchlého a cizího zápachu
 bohaté na minerální látky (rozbory)
 bez příměsí (hlína, plevele)

Doba sklizně:
Vojtěška
 1 seč ve vývinu 1 pupenu
 2 seč na začátku květu (10% rozkvetlých)
 3 seč v době květu aby rostlina vytvořila dostatek látek na přezimování
Jetel
 v době květu
Jílky
 od začátku kvetení
Luční a pastevní porosty
 sklizeň se podřizuje hlavní píci

 

                                                                                                                                                    ALHELP o.s.

 

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE