Jednoleté krmné plodiny

Jednoleté krmné plodiny


Význam:
 objemné krmivo
 obohacování půdy o humus
 zlepšení struktury půdy (hluboce koření a tím kypří půdu)
 snižují zaplevelenost (mají hustý spon, spojují se v koberce)
 jsou dobrými předplodinami pro následné plodiny (díky kořenovému systému)
 zvyšují obsah dusíku v půdě – činnost hlízkových bakterii (jeteloviny)
Způsob pěstování: 1) hlavní pícnina
2) meziplodina
3) podsevy

1) HLAVNÍ PLODINA
a) obilniny na krmení:
 ječmen, oves, kukuřice setá na zeleno, pšenice, žito, čirok a proso
b) krmné luskoviy:
 bob, hrách, lupina, peluška, sója, hrách setý
c) krmné okopaniny:
 cukrovka technická  spíše na chrast
 krmná řepa, krmná mrkev, tuřín, vodnice
d) ostatní doplňkové pícniny:
 krmná kapusta, řepka ozimá, hořčice bílá, slez krmný,  pohanky, topinambury–sladké brambory
 svazenka vratičolista, krmná tykev, kopřiva

2) MEZIPLODINY
= plodiny které jsou pěstovany mezi dvěmi hlavními plodinami
a) letní
výsev:
 po zimních směskách
 po ranných bramborách
patří k nim:
 jednoleté pícniny s delší vegetační dobou (kukuřice, slunečnice, krmná kapusta, krmný slez, čirok)
 vyžadují hnojení (močůvkou)
 píci dávají v pozdním létě nebo na podzim
 dávají i více sečí až do pozdního podzimu
b) strniskové
 po mělké podmítce nebo se sejí přímo do strniště
 po časně sklizených předplodinách zanechávajících strniště
 v oblastech s dostatkem srážek (v červenci, srpnu) - se sejí
sejeme:
 luskovinoobilní směsky, řepka jarní, svazenka vratičolista, slunečnici, kukuřici, proso, hořčice bílá
c) ozimé
 vyséváme na podzim
 dávají píci v příštím roce – na jaře
 před sklizní jetele lučního, vojtěžky

sejeme:
 vikev huňatá, ozimá pšenice (obiloviny ozimé), ozimá řepka, řepice
 Landzberská směska (inkarnát – jetel nachový, jílek mnohokvětý, vikev huňatá)
d) jarní
 sejí se brzy na jaře
 poskytují píci od konce zkrmování ozimých směsek
 sklízejí se v době kdy obilniny se ještě nevymetaly
 oves + luskoviny (peluška, jarní vikev, hrách, bob)

3) PODSEVY
 (podsevove meziplodiny)
 vysévají se z jara do krycích plodin (obilniny) ozimy i jařiny
 sklízejí se po sklizni krycí plodiny - na podzim
 dávají zelenou píci nebo poskytují pastvu
tvoří je:
 jílky – italský (mnohokvětý max. 2 leta)
- anglický (vytrvalý dva roky
 jetele – červený luční
- nachový
- švécký
- zvrhlý
 vojtěška

výsev:
 do ozimých obilnin na jaře
 do jařin – společně s výsevem jarních plodin
po sklizni krycích plodin:
 porost přihnojíme N,P


tj. Plynulý pás zeleného krmení
 vhodné seskupení různých druhů pícnin, které na sebe navazují z hlediska krmení zelenou pící
 

                                                                                                                                    ALHELP o.s.

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE