Integrovaná ochrana rostlin

Integrovaná ochrana rostlin

Pesticidy

 chemické látky, které slouží k ochraně rostlin,
 jsou jednoduché nebo složité
 ničí škodlivé činitele
 nepoškozují ošetřovanou rostlinu (pšenici, řepu, brambory)
 ovlivňují výnos

Rozlišujeme podle skupenství
a) prášková (pevné) – prášky, granule
b) tekuté (kapalné) – roztok, suspenze, emulze
c) plynné – páry, těkavé látky
d) aerosol – mlha, dým

Podle ničení škodlivých činitelů
a) herbicidy – plevele
b) insekticidy – škůdci
c) fungicidy – choroby
d) speciální – zvláštní hubení repelenty
- hormony (ničení škůdců pomoci umělých hormovnů)
- retardátory – látky zabraňující klíčení skladovaných plodů

Zásady použití
 dodržování předepsaných vyhlášek, metod, nařízení
 aplikovat pouze vhodné přípravky
 aplikovat v bezvětří, popřípadě mírného větru a to v jeho směru
 aplikovat buď ráno (nikoli na rosu) nebo pozdní odpoledne, né v poledne! Došlo by k poškození i plodin a ty k snížení výnosu nebo ke ztrátě porostu
 ošetřené pozemky plodin řádně označit aby nedošlo – ke vstupu na pozemek
- k přímému konzumu
- ke sklizni plodin na krmení,jako potravina
 dodržovat termín, dávky a předem určená jiná upozornění
 dodržovat ochranné lhůty pro následné aplikace (když začne pršet do 6 hodin - je nutné opakovat)
 dávat pozor při aplikaci na pozemky sousedů
 dodržovat předpisy týkající se ochrany zdraví při aplikaci pracovní oděvy(rukavice, holinky, gumové oděvy, respirátory, brýle, čepice)
 provést kontrolu zásahu, kontrolu postřikovačů, rozstřikovačů, zmlžovaču atd.


Bezpečnost práce při manipulaci s přípravky (jedy)
 skladujeme přípravky ve speciálních skladech (chráníme proti- odcizení, zmrznutí, zvlhnutí, musí být řádně označené, oddělené od sebe
 před použitím se řádně seznámit s údaji na etiketě přípravku
 s přípravky mohou pracovat pouze osoby vyškolené (způsobilé)
 chráníme se před vdechnutím, požitím, potřísněním
 během manipulace se nesmí – jíst, pít, kouřit
 v případě – požití – vyvolat zvracení
- vstříknutí do oka – omýt studenou vodou, vlažnou vodou i mýdlem, několikrát po sobě
- zavolat nebo se dopravit k lékaři
 trysky hadice vymýt (po manipulaci), omýt všechno nářadí – ne u vodních toků
 obaly shromažďovat na jednom místo (sklad) – ničení podle platných předpisů a norem schváleno okresní hygienickou službou


Integrovaná ochrana

 souhrn ekonomických, mechanických, biologických opatření pro dosažení optimálních výnosu (zisků), při co nejmenších nákladech, a při šetření půdy
 

                                                                                                                                                                  ALHELP o.s.

 

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE