Cukrovka

Cukrovka / Beta vulgaris /

Význam –    výroba cukru
- krmivo / cukrovarské řízky, melasa, chrást ( list ) , drobné bulvy /
- k výrobě lihu
- k výrobě léčiv

Biologické vlastnosti:  čeleď - merlikovitá
- dvouletá rostlina =  v 1roce vytváří bulvy + list. růžici
                                  =  v2 roce květenství a dává semena
                                       / pokud se vytvoří lodyha v 1r. pěstování – vykvetlice ( vyběhlice )

Stavba bulvy:


Růst a vývoj – klíči při teplotě 5°C
- vzchází během 10 – 14 dnů, během dalších 14dní vytváří 1pár pravých listů
- po vytvoření 4páru prav. listů se kořen vtahuje do půdy a postup. zvětšuje
- max. růst v červnu až v srpnu bulvy, pak růst slábne a zvětšuje obsah cukru
Zrání cukrovky – projeví postupnými žloutnutím listů a ukončením tvorby cukru
Bulva – tvar je dán odrůdou, vlast. půdy a počasím

Kořen – bohatě rozvětvený
Složení bulvy – 75% vody
                       - 25% sušina a z toho 20% cukry, zbytek ostatní látky
                       - nejméně cukru je v hlavě a krku, nejvíce v horní 1/3 vlastního kořene

Stavba listu: listy jsou uspořádány do kruhu / terč /, nejstarší listy nejspodnější a uprostřed nejmladší
                     / srdéčko /
- jsou oválné, široké, s hladkými okrajem, řapíkaté

Stavba květu – květy jsou drobné, zelenavě zbarvené
- cizosprašné
- jsou uspořádaný střídavě
- po odkvetu se z nich vyvíjejí semena /nažky/ , které uzavřené ve ztvrdlém odvětví- Klubíčko

Podnebí a půda:
- optimální teplota vzduchu 8-9°C
- s ročním úhrnem srážek 550-650 mm / za vegetace 250-400mm /
Nejvhodnější půdy – středně těžké, hlinité až jílovitohlinité, striktní, dostatečně nakypřené,
                                   biologický činné s příznivým vodním a vzdušným režimem
                 - půdy s neutrálním až slabě alkalickou reakci /pH 6,8 – 7,3 /
                 - s minimálním obsahem / 2,5 % / kvalitní humus

Osevní postup:
• cukrovka je na předplodinu nenáročná, protože vliv předplodiny je nahrazován aplikací statkových hnojiv
• z pravidla se zařazuje po ozimých obilninách
• nevhodné předplodiny – vojtěška, jetel, kukuřice
• řepka a hořčice v osev.postup. s cukrovkou podporuji šíření háďatka řapného
• pěstujeme za 4-5let
• při tříletém odstupu se zvyšují nároky na ochranná opatření

Výživa a hnojení:
-  hnojení u cukrovky výrazně ovlivňuje nejen výnosy, ale i kvalitu produkce
-  vytvoření zásoby P a K i zajištění vhodného pH a dostatku org.hmoty v půdě je záležitostí více let

Organické hnojní:
- chlévský hnůj  30-40t/ha
- lze použít i kompost 40t/ha nebo kéjdu na strniště, zelené hnojení

Průmyslové hnojení :
-  zejména P a K hnojiva
-  dávkování závisí na násobenosti půdy / při stanovení půdy se kromě agrotechnického zkoušení
    využívají metody kationtové výměnné kapacity ( KVK ) a zejména elektroultrafiltrace  / EUF /
   / při střední zásaditosti půdy se dávky pohybují v rozmezí  30-85kg P2O5/ha  85-200kg K2O/ha

Mikroelementy:
-  nejdůležitější Bór – jeho nevýhodou je,že způsobuje srdéčkovou hnilobu, řeší se to aplikací boraxu
                                    nebo  souboru
Správné hnojení N – spojeno s mnoha problémy
Podzimní hnojení – možné pouze na středních a těžkých půdách / dávka asi do 60 kg N/ha  /
Hnojení před setím – podle nitrátového dusíku v půdě /  většinou 30-80kgN/ ha
                                - provést se musí nejméně 10 dnů před setím
                                - vhodnější je však před setím nehnojit neboť to skrývá mnoho komplikaci
                                - nejpozději do 15.června, pozdější aplikace neovlivní výnos bulev, ale zhorší jakost


Příprava půdy:
podzim – ihned po sklizni předplodiny podmítka

- střední orba na 18-20cm kterou se zapraví org. hn. a část prům.hn. /PK /
- v srpnu a září
- hluboká orba  24-30cm  - v říjnu

Na půdách se zhutnělým podorničním se doporučuje ještě podrývání do hloubky 40-45cm.
Kromě slévavých půd je vhodné při poslední orbě hrubé urovnání povrchu brázd.

jaro – urovnání povrchu, šetření vláhou, úpravou fyz. vlast. půdy, hub.plevelů, a vytvoř.seť. lůžka
• vláčení – časné jarní,  umožňuje proschnutí a prohřátí půdy
• aplikace herbicidů – před vlastní předseťovou přípravou / můžeme aplikovat i N hnojiva /
• prokypření
- Nejvhodnější je příprava pomoci kombinátorů – agregáty radličkových bran a prutové válce
   / 3-4 cm v hloubce setí /
-  Časový interval mezi kypřením a setím musí být co nejkratší.

Setí:
Osivo -  kvalitní, může být obalované, mořené, obrušované, zdravé, povolené odrůdy
-  jednoklíčkové / 1 klubíčko / - obalovaní
-  víceklíčkové / 3-5 klubíčko / - obrušování

Povolené odrůdy – 3 typy:
• výnosové / V / - střední až nízká cukernatost, vysoký výnos
• cukernaté / C / - dávají nám vysokou cukernatost, nízký výnos bulev
• normální  / N /  - střední cukernatost, střední výnos

Termín setí: 15.3 – 25.4
Výsevek: jednoklíčkové osivo –  6-8kg/ha
                víceklíčkové osivo  -  20-25 kg /ha
Způsob výsevu:
1)výsev na konečnou vzdálenost / 16-24 cm / u jednoklíčkového osiva, bez ruční práce
2)výsev na poloviční vzd. / 9-13cm /  u jednoklíč. osiva, dojednocujeme, min. potřeba ruční práce ,
   na konečnou vzdálenost

Vzdálenost mezi řádky: 45-50cm
Hloubka výsevu: optimální je 2,5 – 3,5 / záleží na půdě, na lehkých asi 4cm, na těžkých a středních
                                                                 2-2,5 cm vlhčeji /
Seje se secími stroji s přesnými výsevky.
Optimální hustota porostu od 85- 100 000 r/ha

Technologie pěstování:
1) tradiční způsob – viceklíčkové osivo, hloubka 3-4cm, vzdálen. rostlin 4-6cm
                                         použití herbicidů ( jeden premergetní – před setím prov. plošně,
                                         jednocení – první okopávka a podle potřeb. druhá okopávka )
2) se sníženou potřebou ruční práce- jednoklič., vzdálenost 6-9cm , provádí se jeden předseťový
postřik ( pásový ) po zasetí a pak jednocení s okopávkou, herbicidy – po zasetí
      3)   minimální potřebou ruč. práce – geneticky jednoklíč. obalované, 8-10cm, 2 postřiky
/ před vzcházením, po vzcházení / dojednocení ( motyčkou )
4) bez ruční práce – jednoklíčkové, obalované, 16-21cm, provádějí se 3 postřiky ( pískový před
                                   setím, 2 postřiky postemerkentní energentní )

Ošetřování během vegetace:
Mech. – ničení půdního škraloupu, plevelů / plečkami / rýhované válce, lehké brány
              provádíme tehdy, když stav porostu nebo půdy to vyžaduje ( zaplevelení meziřádky )
Chem – aplikace herbicidů, fungicidů, insekticidů

Závlahy – postřikem, ukončení závlah 4-5 týdnů před sklizni

Škodliví činitelé v porostu:
Plevele – pýr plazivý, merlíky, lebedy, laskavec
ochrana – použití chem. přípravků / herbicidy – vždy po 17h aby nedocházelo k poškozování r./
- plečkování
- před aplikací herbicidů 5 dní neplečkujeme a 2 dny postřiku taky ne.

    
Choroby:
- Spála řepy – dochází k zaškrcování kořenů mladých rostlin, proto se používá moř. a zdrav. osivo
- Plíseň řepná – na čepelích srdečkových listů se objevuje šedofialové podhoubí ( skvrny )
- Padlí řepné – moučnatý bělavý povlak na obou stranách listů
- Rhizomanie – zmožení vedlejších koř., jejích hnědnutí, na listech žluté skvrny, které později hněd
- Srdéčková hniloba – vyhnívání nejmladších listů / srdéček /, způsobené nedostatkem bóru
- Korozi – neboli žloutenky

Škůdci – Květilká řepná – v listech vyžírá chodbičky a tvoří se hnědé skvrny
- Mšice – vysávají rostlinám šťávu
          - Háďátko řepné – napadení bulvy, mají celerovitý tvar z velkým množstvím drob.kořínků
- Kovaříci – spíše jejich larvy / drátovci / , vyžírají bulvy
- Dřepčíci – vyžírají listy, drobné kulaté otvory

Sklizeň:
- podle zralosti a zdravotního stavu
- podle MB – faktoru / množství melasy připadající na 100 kg vyprodukovaného cukru (bílého)

Způsoby:
1) jedno fázově – stroj současně odřezává hrást, vyorává bulvy, přitom hrást se řádkuje na zem a bulvy do
                             zásobníku.
2)dvou fázová sklizeň – jeden stroj ořezává hrást, druhým strojem vyoráváme bulvy / vyorávač bulev/                                       
                                        které se odvážejí
3) tří fázový – tři samotné stroje. 1 ořezává chrást,
                                                      2 vyorává bulvy a pokládá je na zem
                                                      3 sbírá a nakládá bulvy
Sklizňové ztráty by neměli přesahovat 10%

Vznik ztrát – špatným ořezáváním, propadem bulev, špatným vyoráním

Termín sklizně: koncem září – říjen
Skladování , krechty , v cukrovarech
 

                                                                                                                                     ALHELP o.s.

Nová registrace Vložit poptávku

Partnerské weby

logo stavebninet logo nasevlast.info logo for-indutry logo aukční net

Hnojiva- AGRO CS AGROCHEMTRADE.cz
Osiva- AGRISERVIS Osiva- OSEVA UNI
AGROFERT HOLDING POTTINGER
Technika- FARMET Technika- HOLMER
Traktory- ZETOR Traktory- JOHN DEERE